PTT duyurdu! 55.000 personel alımı yapılacak

PTT personel alımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. PTT'de 55 bin kişilik kadro açılacak. 81 ilde alımlar sağlanacak. Adaylar KPSS şartı olmadan başvurularını gerçekleştirebilecek.

PTT duyurdu! 55.000 personel alımı yapılacak

PTT personel alımı başlıyor... Türkiye genelinde yapılacak olan alımlarda KPSS şartı olmadan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilecek.

2022 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) personel alımı müracaatları ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile alakalı bir açıklama geldiği vakit haberimizde yer alacaktır..

ptt-2-001.jpg

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı imtihan ya da mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak. Aynı vakitte PTT, her sene kendi internet sitesi üzerinden ya da hususyla alakalı değişik sitelerinde alım yapılacak personel adedi ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel müracaat şartları şimdilik belli olmadı. Fakat genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 saseneı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş imtihanının yapıldığı senenin Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

ptt.jpg

c) Kamu haklarından yagizli bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 saseneı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirti edilen süreler işlemiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan kaynaklı altı ay ya da daha çok süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, vazifiyeti kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek suretiyle teşkilat kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak..

f) Engelli personel çalıştırılmasına dair mevzuat hükümleri gizli kalmak kaydıyla, yurtamacıylade ve yurtdışında sürekli vazife yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon amacıyla Yönetim Kurulu doğrultusundan tespit edilen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal emniyet kurum ya da kuruluşundan emekli olmamak.