Adalet Bakanlığı'ndan KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı!

Adalet Bakanlığı personel alımı devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre en az ilkokul mezunu vatandaşların başvurabileceği ilanda KPSS şartı aranmayacak. Başvuru şartları ve diğer merak edilen detaylar belli oldu.

Adalet Bakanlığı'ndan KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alımı!

Adalet Bakanlığı KPSS şartsız personel alımı gerçekleştiriyor. En az ilkokul mezunlarının başvurabileceği belirtilirken, ilanın diğer detayları da adaylarla paylaşıldı.

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi “Adalet Komisyonu Başkanlığı” için en az ilkokul mezunu personel alımı yapılıyor. Adalet Bakanlığı bünyesinde personel atamasına Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS şartı olmadan adaylar başvuru yapabiliyor. İşte sürece dair tüm detaylar ve başvuru hususları.

tt2.jpg

Adalet Komisyonu personel alımı (genel şartlar)

Adalet Komisyonuna başvuru için T.C. vatandaşı olmak veya Mavi Kart sahibi olmak şartları var. Ayrıca fiili ehliyetine sahip olan adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. Adayların başvuru için 18 yaşını tamamlamış olması, disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya yasaklanmamış olmasının yanı sıra komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir mesleki faaliyeti icra etmek şartları var.

Tercüman alımı başvuru belgeleri

Adaylar başvuru formu, Türkiye Cumhuriyeti kimlik beyanı, adrese dayalı nüfus kayıt örneği, tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploması, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya örneği istenmektedir. Ayrıca tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan, fotoğraf, mezuniyet belgesi, adli sicil ve arşiv kaydı belgesini de adaylar kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

tt3.jpg

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri

Adalet Bakanlığı bünyesinde “İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı” tercüman personel alımına başvuru süreci 31 Ekim’e kadar devam edecek. İstanbul Adalet Sarayı ikinci kat İstanbul Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sınav-Tercüman Masasına başvurularını bizzat yapmaları ya da diğer Cumhuriyet Savcılıkları aracı kılınarak da yapılabilecektir.

Mahallî Cumhuriyet başsavcılıkları aracı kılınarak yapılan başvurularda verilen belgelerin UYAP üzerinden Komisyon Başkanlığa gönderilmesi, belgelerin asılları veya mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarınca tasdik edilen örneklerinin ayrıca Komisyon Başkanlığına APS ile ulaştırılması gerekmektedir.