Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alacak!

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı verdi. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre KPSS şartı olmadan toplam 500 kişi işe alınacak. İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı pozisyonlarında alımlar sağlanacak.

Adalet Bakanlığı KPSS şartsız 500 personel alacak!

Adalet Bakanlığı 500 personel alımı yapıyor. Alım yapılacak pozisyonlar ve başvuru şartları açıklandı. Sınavlı bir şekilde gerçekleştirilecek olan alımlara ilişkin sınav detayları duyuruldu.

Adalet Bakanlığı 500 İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı alımını duyurdu. Sınavlar ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. İcra Müdürü ve İcra Müdür Yardımcısı sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sınava nasıl başvurulacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI 2022 NE ZAMAN?

Yazılı sınav, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 25 Aralık 2022 Pazar günü 062 Ankara-Çankaya ve 067 Ankara-Yenimahalle olmak üzere iki sınav merkezinde yapılacaktır. Sınav, saat 10:15’te başlayacak ve 105 dakika sürecektir. Adaylar, saat 10:00 dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

v2.jpg

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Sınava başvurular 10-16 Kasım 2022 tarihleri arasında, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) alınacaktır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinde sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Geç başvuru günü 24 Kasım 2022 dir. Başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi, sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacak kılavuzda yer alacaktır.

İCRA MÜDÜRÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuranların icra müdür ve icra müdür yardımcısı olarak atanabilmeleri için Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde belirtilen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

v3.jpg

  • a) Türk vatandaşı olmak,
  • b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (Doğum tarihi: 01/01/1987 ve daha sonra olanlar)
  • c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak (lisans/ön lisans alan kodu 3209, 1102, 9339 veya 6352 olanlar), öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,
  • d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • e) 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartı aranır.

İCRA MÜDÜRÜ VE İCRA MÜDÜR YARDIMCISI SINAVI NASIL YAPILIR?

Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a) Türkçe, (10)

b) Matematik, (10)

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (5)

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri, (5)

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi, (5)

Alan Bilgisi Testi:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı, (8)

b) İcra ve İflâs Kanunu, Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği, (12)

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu, (9)

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı, (8)

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik, Elektronik Tebligat Yönetmeliği, (8) Alan bilgisi testinde her alt konudan soru yer almayabilecektir.

ADALET BAKANLIĞI ALIMINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİ İÇİN TIKLAYIN