80 ürün ek gümrük vergileriyle karşı karşıya

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 80 ürüne ek gümrük vergisi uygulanırken, 48 üründeki ek gümrük vergisi kaldırılıyor. Elektrikli otomobillerde ilave gümrük vergisi uygulaması sürdürülecek. İşte tüm detaylar...

80 ürün ek gümrük vergileriyle karşı karşıya

31 Aralık 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yürürlüğe konulan ve birçok sanayi ürününe ilave gümrük vergisi getiren yönetmelikte ciddi değişiklere gidildi. İthalatta ilave gümrük vergisine tabi tutulacak ürünler listesinden 48 kalem çıkarılarak, 80 ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 arasında değiştirilen oranlarda ilave gümrük vergileri uygulanmaya başlandı.

İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 31 Aralık tarihli Resmi Gazete'nin 3. mükerrer sayısında yayımlandı.

Karar ile 80 ürüne ilave gümrük vergisi getirilirken, elektrikli otomobillerle ilgili yapılan ilginç düzenleme dikkat çekti. Elektrikli otomobil hem ilave gümrük vergisinden çıkarılan ürünleri gösteren I sayılı listede yer alırken, hem de ilave gümrük vergisi getirilen ürünleri içeren II sayılı listesinde yer aldı. Bu ilginç değişim 30 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Tarife Cetveli kaynaklı oldu. Cetvelde yapılan değişiklikle, elektrikli otomobilin 8703.80.10.00.00 olan GTİP’si 8703.80.10.00.11 ve 8703.80.10.00.19 olarak değiştirildi. Başka bir ifade ile elektrikli otomobil, yeniden tanımlanmış oldu. Elektrikli otonun yeni tanımı “Tahrik gücü vermeyen içten yanmalı motora sahip olanlar” şeklinde yer aldı ve bu ürüne yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirildi.

Düzenlemeyle ayrıca 18 fasıl altında yer alan 80 ürün için de yüzde 5 ile yüzde 25 arasında değişen oranda ilave gümrük vergisi getirilmiş oldu. Bu ürünler arasında demir ve çelikten eşya, kıymetli madenler, elektrikli makineler, dokunmuş mensucat, seramik, cam ve cam eşya, alkol türevleri, bazı tıbbi cihazlar, ağaç-ahşap eşyalar yer alıyor.

TEŞVİKLİ İTHALATTAN EK VERGİ ALINMAYACAK

Öte yandan 2020 yılında çıkarılan düzenlemeye bazı hükümler de eklendi. Buna göre, tarife kontenjanı kapsamında sıfır (0) ya da indirimli gümrük vergisi ile ithal edilen eşyaya ilave gümrük vergisi alınmayacak. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek ithalatta da ilave gümrük vergisi alınmayacak. Aynı karara göre, ilave gümrük vergisi getirilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin 30 gün içinde tescil edilmiş olması halinde, bu eşyalar için önceki gümrük vergisi oranları uygulanacak.